Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Członkowie Związku ,którzy odeszli na zawsze


Kazimierz Gołębiewski
W czasie hodowli gołębi rasowych (od 1962r. do 2010r.) Jego gołębie brały udział w 126 wystawach w kraju i za granicą.
Wystawiał w Niemczech 6 razy, Czechach 3 razy, a w kraju w 11 miejscowościach.
Gołębie te zdobyły łącznie 84 nagrody: puchary, wyróżnienia a nawet czempiony.

Przyznane wyróżnienia i odznaczenia:
Honorowy Prezes ZZHGR i DO
Honorowy Członek PZHGR i DO
Złota Odznaka PZHGR i DO
Medal 20-lecia PZHGR i DO