Zielonogórski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

PRZEGLĄD GOŁĘBI MŁODYCH KLUBU NIEMIECKI WYSTAWOWY ” GRUPA ZACHODNIA” i ZACHODNIOPOMORSKI KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI GDAŃSKI WYSOKOLOTNY pod patronatem POLSKIEGO ZWIĄZKU HGRiDI

Dnia 20 sierpnia b.r. odbędzie się w Zielonej Górze Przegląd Gołębi Młodych ras Niemiecki Wystawowy i Gdański Wysokolotny. Organizacji przedsięwzięcia podjął się Zielonogórski ZHGRiDO , a patronat honorowy objął Polski ZHGRiDI . W myśl inicjatywy jaka powstała podczas tegorocznej Wystawy…